تبلیغات
ترویج مهدویت و ضد صهیونیسم - وجوب حجت در میان مردم
خداى قادر و مهربان هیچگاه روى زمین را از وجود حجت و رهـبـر آثـار علم و هدایت خالى نمیگذارد، منتهى علم و هدایت شدت و ضعف دارد و امام و رهبر ظـاهـر و غـایـب مـیـشـود، مـخـالفـیـن شـیـعـه مـیـگـویـنـد، امـام غـائب كـه مـمكن نباشد از او اخذ مـسـائل دیـنـى كـرد، چه ثمرى دارد ولى جوابش اینستكه : همان اعتقاد بوجود امام و حجت خدا امـریست مطلوب و ركنى از اركان دین است ، مانند اشخاصى كه در زمان پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله بودند و آنحضرت را ندیدند ولى بوجودش اعتقاد داشتند مانند نجاشى و اویـس قرنى از اینجاست كه پیغمبر اكرم صلى اللّه علیه و آله در حدیثى كه مورد اتفاق شـیـعـه و سنى است فرموده است : من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة (((كسى كه بـمـیرد و امام زمانش را نشناسد،، مرگش مرگ جاهلیت است ))) شیعه میگوید، مراد بامام زمان در ایـن دوران ، حـجـة بـن الحـسـن حضرت مهدى علیه السلام است ، عامه میگویند: مراد بامام زمـان هـر سـلطـان و زمـامـداریـسـت كـه بـر مـردم حـكـومـت كـنـد، چـه عـادل بـاشـد یا فاسق ولى سخافت و زشتى سخن ایشان بر هیچ خردمندى پوشیده نیست ، زیـرا شـناختن سلطان ظالم چه تاءثیرى در ایمان و عقاید دارد تا كسى كه او را نشناخت و مـرد، چـون ، مردم زمان جاهلیت باشد، بعضى دیگر گفته اند، مراد بامام زمان قرآنست ولى جوابش اینستكه قرآن كه در هر زمانى فرق نمیكند تا هر قرآنى امام مردم زمان خود باشد، علاوه بر اینكه اگر مقصود از معرفت قرآن شناختن و یاد گرفتن كلمات و آیات آن باشد، بـسـیـارى از مـسلمین كه سواد ندارند جزء كفار محسوب خواهند شد و اگر مقصود تصدیق و عـقـیـده بـقـرآن بـاشـد، مـا بـا شـمـا هـم عـقـیـده ایـم یـعـنـى قـرآن را قـبـول داریـم و نـبـایـد بـر مـا طـعـنـه زنـیـد، امـا پـیـداسـت كـه هـمـان جـواب اول بقدرى محكم و متین است كه نوبت را باین جواب نمیدهد.

برچسب ها: حجت، شیعه، امام زمان،  

تاریخ : سه شنبه 4 فروردین 1394 | 11:51 ب.ظ | نویسنده : سرباز اسلام | نظرات شما
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • پاتوق مقالات شما