ترویج مهدویت و ضد صهیونیسم http://anty-zionism.mihanblog.com 2018-10-14T10:06:24+01:00 text/html 2015-06-07T20:15:19+01:00 anty-zionism.mihanblog.com سرباز اسلام یازده نکته از دعای عهد http://anty-zionism.mihanblog.com/post/46 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://masaf.ir/images/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%87%D8%AF-shia%20muslim-23813.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(146, 146, 146); font-family: nassim-regular; font-size: 18px; font-style: italic; line-height: 20px; text-align: justify;">دعای عهد دعایی جهت برقراری ارتباط بین ما و حضرت مهدی ارواحنا له الفداء است. در این دعا با آن حضرت عهد و پیمان می‌بندیم، قول و قرار می‌گذاریم که یک سری کارهایی را انجام دهیم و در جهت تشکیل حکومت عدل مهدوی زمینه سازی کنیم. این دعا تابلوی روشن را فرا روی فعالیت‌های ما قرار می‌دهد.</span></div><div><span style="color: rgb(146, 146, 146); font-family: nassim-regular; font-size: 18px; font-style: italic; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(146, 146, 146); font-family: nassim-regular; font-size: 18px; font-style: italic; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></span></div><div><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحیم<br><br>1- علاقه به امام زمان باید جمعی باشد.</p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">در دعای عهد داریم که: «اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَانَا الْإِمَامَ الْمَهْدِیَّ الْقَائِمَ بِأَمْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ الطَّاهِرِینَ عَنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَات‏»، به امام زمان ابلاغ کن، از طرف چه كسی؟ «عَنْ جَمِیعِ» از طرف همه‌ مؤمنین و مؤمنات «عَنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَات‏» این خودش یک مطلب مهمی است.</p></div> text/html 2015-06-07T19:36:56+01:00 anty-zionism.mihanblog.com سرباز اسلام درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی (عج) - بخش دوم http://anty-zionism.mihanblog.com/post/45 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.masaf.ir/images/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20(%D8%B9%D8%AC)%20-%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85-shia%20muslim-22598.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(146, 146, 146); font-family: nassim-regular; font-size: 18px; font-style: italic; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;در نوشتار پیشین ضمن بررسی انقلاب جهانی که در قران بارها به آن اشاره شده است، به این مسئله پرداختیم که این واقعه نیاز به یک رهبر و هدایتگر دارد که مشخصات ایشان را می‌توان در آیات و روایات مستند یافت. در این بخش به معرفی و شناخت آن منجی خواهیم پرداخت.</span></div><div><span style="color: rgb(146, 146, 146); font-family: nassim-regular; font-size: 18px; font-style: italic; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(146, 146, 146); font-family: nassim-regular; font-size: 18px; font-style: italic; line-height: 20px; text-align: justify;"><br></span></div><div><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><a target="_blank" href="http://masaf.ir/" style="color: rgb(206, 44, 44); text-decoration: none;">مهدی&nbsp;</a>منتظر (عج) که رسول الله صلی الله علیه و آله از او خبر داده، محمد بن حسن بن علی علیهم السلام است که در دویست و پنجاه و پنج هجری در سامرا زاده شد و خدای متعال، او را از دید مردمان پنهان کرد . خداوند، برای نجات دادن مردم از ستم و نابود کردن شرک و دوگانگی و استوار ساختن توحید و پرستش خدا از سوی انسان، «<a target="_blank" href="http://masaf.ir/" style="color: rgb(206, 44, 44); text-decoration: none;">مهدی</a>» را می فرستد و او، شریعت و حدود خدا در زندگی مردمان را برپا می دارد .</p></div> text/html 2015-06-07T19:17:30+01:00 anty-zionism.mihanblog.com سرباز اسلام درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی (عج) - بخش سوم http://anty-zionism.mihanblog.com/post/44 <blockquote style="font-family: nassim-regular; padding: 5px 35px 10px; margin: 0px 0px 20px; border-left-width: 5px; border-left-style: solid; border-color: rgb(224, 224, 224); font-style: italic; color: rgb(146, 146, 146); font-size: 18px; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: url(http://masaf.ir/img/quote.png); background-position: 5px 0%; background-repeat: no-repeat;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://masaf.ir/images/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20(%D8%B9%D8%AC)%20-%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%B3%D9%88%D9%85-shia%20muslim-22676.jpg" alt=""></blockquote><blockquote style="font-family: nassim-regular; padding: 5px 35px 10px; margin: 0px 0px 20px; border-left-width: 5px; border-left-style: solid; border-color: rgb(224, 224, 224); font-style: italic; color: rgb(146, 146, 146); font-size: 18px; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: url(http://masaf.ir/img/quote.png); background-position: 5px 0%; background-repeat: no-repeat;"><br></blockquote><blockquote style="font-family: nassim-regular; padding: 5px 35px 10px; margin: 0px 0px 20px; border-left-width: 5px; border-left-style: solid; border-color: rgb(224, 224, 224); font-style: italic; color: rgb(146, 146, 146); font-size: 18px; line-height: 20px; text-align: justify; background-image: url(http://masaf.ir/img/quote.png); background-position: 5px 0%; background-repeat: no-repeat;">&nbsp;در بخش قبل به معرفی منجی موعود پرداختیم. در این مقاله قصد داریم به ضرورت شناخت امام بپردازیم.</blockquote><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"></p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">اگر پرسیده شود: «فایده ی امامی‌که از دید مردم غایب است، چیست؟»&nbsp; می‌گوییم، خدای بلند مرتبه، ما را بر اسرار غیبتش، جز اندکی، آگاه نکرده است. آن چه خدا علمش را بر ما پوشانده، بسیار است و جز اندکی به ما [دانش نداده و] نشناسانده است. صادق امین حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله به ما خبر داد: که حجتی از اهل بیتش، میان مردم و روی زمین تا روز قیامت باقی می‌ماند . ما، سخن پیامبر را تعبدا می‌پذیریم و علم آن چه را نمی‌دانیم، به آن که می‌داند، وامی‌گذاریم . البته، بر همه روشن است که تمام آن چه در شریعت و دین الهی هست، برای ما شناخته شده و معلوم نیست .</p> text/html 2015-06-07T19:11:49+01:00 anty-zionism.mihanblog.com سرباز اسلام درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی (عج)- بخش چهارم http://anty-zionism.mihanblog.com/post/43 <p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://masaf.ir/images/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D9%88%20%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%20(%D8%B9%D8%AC)-%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-shia%20muslim-22707.jpg" alt=""></p><hr><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><br></p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">پس از آگاهی از مطلب گذشته، می گوییم، تنها تفسیر برای آن روایات، این است که امامیه می شناسد و بدان معتقد است؛ یعنی پس از در گذشت رسول الله صلی الله علیه و آله، امامت در اهل بیت علیهم السلام ادامه داشته و با وفات امام حسن عسکری علیه السلام، قطع نشده است.</p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">ما، معتقد نیستیم، اطاعتی که برابر اسلام است و سر باز زدن از آن مساوی با جاهلیت، اطاعت از کسانی است که خدای متعال به ما فرمان داده با آنان دوست و همدست نباشیم، بلکه بدانان کفر ورزیم.</p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">&nbsp;هر که این دسته از روایات را کنار روایات نخست بنهد، تطابق و همخوانی روشنی میان شان می یابد. در حدیث ثقلین وارد شده:</p> text/html 2015-06-07T19:05:11+01:00 anty-zionism.mihanblog.com سرباز اسلام با کشتی نوح تا کشتی حسین(علیه السلام) http://anty-zionism.mihanblog.com/post/42 <p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://masaf.ir/images/%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%AD%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)%2014-shia%20muslim-22703.JPG" alt=""></p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;"><br></p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">بسم الله الرحمن الرحیم</p><p style="font-family: nassim-regular; margin: 0px 0px 10px; font-size: 17px; color: rgb(100, 100, 100); line-height: 30px; text-align: justify;">انس بن مالک از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل مى‏کند که آن حضرت فرمود: «هنگامى که خداوند خواست قوم حضرت نوح (علیه‌السلام) را نابود کند، به آن حضرت وحى کرد که تخته‌هاى چوب درخت ساج را دو نیم سازد. وقتی این کار را انجام داد، نمى‏دانست با آنها چه باید بکند. جبرئیل (علیه‌السلام) نازل شد و شکل کشتى را به او نشان داد. او جعبه‏اى هم با خود آورده بود که یک صد و بیست و نه هزار میخ در آن بود. حضرت نوح میخ ‌ها را به تخته‌ها کوبید تا پنج میخ باقى ماند. به یکى از آنها دست زد. در کف دستش درخشید و نورى (از آن) بیرون آمد؛ چنان که ستاره‏اى‏ پر نور در آسمان نور افشانى کند. نوح (علیه‌السلام) تعجّب کرد. خداوند آن میخ را به سخن واداشت و به زبان فصیح و گویا گفت: نام حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله)، گرامى‌‏ترین پیامبران، بر من است.</p>